Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Odnawialne źródła energii

Dotyczy projektu : „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” (OZE)

Gmina Jaktorów informuje, że w dniu 07.09.2022 r. firma ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą ul.Sobieskiego 39 B 5, 96-100 Skierniewice rozpocznie realizację prac inwentaryzacyjnych w ww. projekcie.

W najbliższych dniach pracownicy firmy ANTINUS sp. z o.o. będą odwiedzać osoby biorące udział w projekcie w celu zebrania danych niezbędnych do wykonania projektów technicznych planowanych instalacji. O następnych etapach prac poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem, który zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy Jaktorów.

Jednocześnie informujemy, że prace będące przedmiotem umowy uzyskały dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii ” - typ projektów „ Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dotyczy projektu : „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” (OZE)

Gmina Jaktorów informuje, że w dniu 05.08.2022 r. została podpisana umowa z firmą ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sobieskiego 39 B 5, 96-100 Skierniewice na realizację prac w ww. projekcie. Łączna wartość prac to 10.139.610,24 zł

W najbliższych dniach firma ANTINUS sp. z o.o. przygotuje harmonogram prac oraz rozpocznie inwentaryzację budynków, niezbędną do wykonania projektów technicznych planowanych instalacji. O dokładnym terminie rozpoczęcia czynności inwentaryzacyjnych poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem, który zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy Jaktorów.

Jednocześnie informujemy, że prace będące przedmiotem umowy uzyskały dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii ” - typ projektów „ Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów - 13.06.2022 (JPG, 307.95 KB)


 

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów

Gmina Jaktorów uzyskała ponad 7 milionów złotych dofinansowania na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Łącznie, po aktualizacji projektu, związanej z ponownym naborem zainteresowanych właścicieli nieruchomości, zamontowanych zostanie 286 instalacji w 192 lokalizacjach: 174 instalacji fotowoltaicznych, 26 paneli słonecznych, 86 pomp ciepła. Instalacje odnawialnych źródeł energii będą zainstalowane także na budynkach użyteczności publicznej partnerów projektu: Parafii Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie, Parafii p.w. Św. Rodziny w Jaktorowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii (produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 2405,59 MWht/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 1265,44 MWhe/rok) oraz ograniczenie niskiej emisji w gminie Jaktorów (o 1249,90 ton równoważnika CO2/rocznie).

Dofinansowanie o wartości 7.798.375,85 zł uzyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE) – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Łączna wartość projektu wynosi 10.007.843,80 zł.

W najbliższych wszczęta zostanie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy ww. zakresu.

 

OGŁOSZENIE – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA OZE - 15.09.2021


05.06.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z tym, że w tym roku nie udało się (z przyczyn niezależnych od nas) wyłonić w przetargu wykonawcy projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów”, projekt zostaje przesunięty na rok 2019.  Wszystkich zainteresowanych mieszkańców przepraszamy i zapewniamy, że pracujemy nad tym by w przyszłym roku zakończyć inwestycję.