Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

O gminie

Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.  Położona jest około 40 km od Warszawy, od strony zachodniej.

Powierzchnia gminy wynosi 5 524 ha i zamieszkuje ją 10.038 osób w 17 wsiach, podzielonych na 14 sołectw. Poprzez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa Warszawa – Skierniewice i linia kolejowa CMK.

Sieć osadniczą na obszarze gminy Jaktorów stanowi 17 wsi podzielonych na 14 sołectw: Bieganów, Budy –Grzybek, Budy Michałowskie, Stare Budy A, Stare Budy B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów – Kolonia, Międzyborów, Sade Budy.   Sieć osadnicza ma charakter skoncentrowany w obszarach położonych przy głównych trasach komunikacyjnych. Ośrodkiem centralnym gminy jest Jaktorów – największe skupisko mieszkańców gminy, a porównywalne z nim pod względem wielkości jest skupisko ludności w Międzyborowie i przyległych doń miejscowościach.

Gmina Jaktorów przekształca się bardzo szybko z gminy o charakterze rolniczym na obszar o charakterze mieszkaniowym. Łatwe połączenia komunikacyjne z dużymi aglomeracjami i niska opłacalność pracy w rolnictwie powoduje, że tereny rolnicze gminy są chętnie zamieniane na tereny mieszkaniowe i rekreacyjne. Brak dużych zakładów przemysłowych i małe zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mieszkańcy dużych miast chętnie osiedlają się na tym terenie. Z roku na rok przybywa działek rekreacyjnych zamieszkiwanych tylko w sezonie, co spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem rolnictwem i migracją młodych rdzennych mieszkańców do miast oraz wykupem ziemi przez ludność napływową. Tereny, które są zajmowane pod działalność gospodarczą, zlokalizowane są głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719, ze względu na łatwość dojazdu. 

Powierzchnię gminy wynoszącą 5 524ha stanowią w 78% użytki rolne, 7,6% powierzchni stanowią lasy i grunty leśne, natomiast 14,4% powierzchni stanowią grunty pozostałe. 

Układ komunikacyjny Jaktorowa  zapewnia połączenia między miejscowościami w gminie jak również połączenia z sąsiednimi gminami.  Podstawowym powiązaniem komunikacyjnym jest:  

  • linia kolejowa PKP Warszawa – Skierniewice – Łódź, przebiegająca przez Jaktorów i Międzyborów,
  • droga wojewódzka nr 719 przebiegająca przez centrum gminy.

W północnej części gminy we wsi Grabnik przebiega autostrada A2 relacji Warszawa – Łódź – Poznań – Berlin, co znacznie obniża obciążenie ruchem tranzytowym DW 719. Ponadto stosunkowo blisko gminy Jaktorów zlokalizowane są drogi krajowe: DK 50, która stanowi tzw. dużą obwodnicę Warszawy, trasa S8, która w połączeniu z A2 umożliwiają prosty dojazd do innych części naszego kraju.

Gęstość zaludnienia wynosi około 210 osób/km2, tak więc teren gminy zalicza się do najgęściej zaludnionych obszarów w kraju.  Ze względu na wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze mieszkańców, sytuacja demograficzna gminy jest korzystna.  Wskaźniki migracji w gminie Jaktorów potwierdzają potencjał rozwojowy  gminy i wskazują na tezę, że teren gminy jest bardzo dobrym miejscem do osiedlania się.