Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Przyroda

Gmina Jaktorów znajduje się w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.

Na terenie gminy Jaktorów znajduje się obszar chronionego krajobrazu – Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki o całkowitej powierzchni 25753 ha. Położony na Równinie Łowicko- Błońskiej, na terenie powiatu grodziskiego i powiatu żyrardowskiego w gminach Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki. W części zachodniej obejmuje Arkadię i Nieborów, w części środkowej kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej z doliną Rawki i jej dopływami, w części wschodniej kompleksy dawnych puszcz: Miedniewickiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej. Ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury. Znajdująca się na terenie obszaru chronionego dolina rzeki Pisi Tucznej i jej starorzecza wraz z nadbrzeżną roślinnością są unikalnym na zachodnim Mazowszu typem środowiska i krajobrazu z nieuregulowaną rzeką, bogatą fauną i florą oraz licznymi okazami starych drzew. Dolina rzeki Rawki stanowi atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji.

W zachodniej części gminy Jaktorów rozciąga się malowniczy teren Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wydmy Międzyborskie”. Obszar zajmuje 31,46 ha, przy czym 25,44 ha to grunty Lasów Państwowych i częściowo prywatne w północnej części Międzyborowa. „Wydmy Międzyborskie” to piaszczyste wzniesienia, powstałe w wyniku ustąpienia lodowca w klimacie arktycznym, podczas ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, zwanego także bałtyckim.  Forma paraboliczna wydmy z ramionami skierowanymi przeciwnie do panującego wiatru tj. kierunku północno-zachodniego, charakterystyczna jest dla klimatu wilgotnego. Obecnie obszar o najwyższym wzniesieniu osiągającym wysokość względną ponad 10 m (114,5 m n.p.m.) porośnięty jest sosnami, brzozami i dębami. Na terenie wydm znajduje się ścieżka dydaktyczna pokazująca ich najciekawsze fragmenty, m.in. 160-letnią pomnikową sosnę i Krzyż Powstańców 1863r upamiętniający powstańców styczniowych. 

Na terenie Gminy znajduje się wiele pomników przyrody. Drzewa otrzymały to miano ze względu na wyróżniające je cechy krajobrazowe, estetyczne, osobnicze i przyrodnicze. Są to zarówno pojedyncze dęby szypułkowe ale i również grupy drzew. Wśród obiektów przyrodniczych, o których mowa powyżej znalazły się:

 • Aleja lipowo – jesionowa Kazimierza obejmująca drzewa z gatunku jesion wyniosły – 9 drzew, lipa drobnolistna – 13 drzew, rosnące w pasie drogi gminnej we wsi Budy-Grzybek,
 • Aleja Lipowa Armii Krajowej obejmująca drzewa z gatunku lipa drobnolistna – 58 drzew, rosnące w pasie drogi powiatowej we wsi Budy Zosine,
 • Aleja Świerkowa Kazimierza obejmująca drzewa z gatunku świerk pospolity – 15 drzew, rosnących w pasie drogi gminnej, we wsi Budy-Grzybek,
 • Aleja świerkowo-lipowa Kazimierza obejmująca drzewa z gatunku świerk pospolity – 21 drzew, lipa drobnolistna – 27 drzew, rosnące w pasie drogi gminnej we wsi Budy-Grzybek,
 • Dąb Karola – dąb szypułkowy rosnący przy ul. Pięknej we wsi Budy Michałowskie,
 • Dąb Marii – dąb szypułkowy rosnący przy ul. Żyrardowskiej 37 we wsi Stare Budy,
 • Dąb Ryszarda – dąb szypułkowy rosnący przy ul. Wojska Polskiego 7 we wsi Chylice-Kolonia,
 • Dąb Teodora – dąb szypułkowy rosnący przy ul. Podkowińskiego we wsi Budy-Grzybek,
 • Dąb Żołnierzy Grupy Kampinos – dąb szypułkowy rosnący przy ul. Armii Krajowej (teren cm. Wojennego) we wsi Budy Zosine,
 • Grupa dębów Barbary obejmująca drzewa z gatunku dąb szypułkowy – 7 drzew, rosnących we wsi Budy Zosine, 
 • Grupa drzew Jakuba hr. Potockiego obejmująca drzewa z gatunku dąb szypułkowy – 1 drzewo, lipa drobnolistna – 1 drzewo, dąb czerwony – 1 drzewo, rosnące we wsi Kolonia Jaktorów,
 • Grupa drzew na wyspie obejmująca drzewa z gatunku topola biała (białodrzew) – 18 drzew, rosnące we wsi Jaktorów, 
 • Szpaler wiedeński pierwszy obejmujący drzewa z gatunku sosna zwyczajna – 26 drzew, rosnących wzdłuż torów PKP po ich północnej stronie we wsi Kolonia Jaktorów,
 • Szpaler wiedeński drugi obejmujący drzewa z gatunku sosna zwyczajna – 45 drzew, rosnących wzdłuż torów PKP po ich północnej stronie we wsi Kolonia Jaktorów, 
 • Szpaler wiedeński trzeci obejmujący drzewa z gatunku sosna zwyczajna– 64 drzewa, rosnące wzdłuż torów PKP po ich południowej stronie we wsi Jaktorów-Kolonia).

Szczegółowy wykaz pomników przyrody wraz z ich lokalizacją dostępny jest na stronie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody - adres crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/.