Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina
Jaktorów
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Informacje o Referacie oświaty, kultury zdrowia i sportu

Kontakt z referatem:
tel. 46 854 51 06
e-mail: oswiata@jaktorow.pl

 

Główne zadania referatu:

 • nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych;
 • nadzór nad niepublicznymi placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;
 • organizacja i nadzór dowozu uczniów do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; 
 • realizacja zadań związanych z pomocą stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym; 
 • realizacja zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
 • realizacja zadań z zakresu: kultury, kultury fizycznej, sportu i profilaktyki zdrowotnej; 
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z Gminną Kartą Dużych Rodzin;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych należących do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego;