oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Jaktorów, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skład Komisji:

  1. Monika Olejniczak – Przewodnicząca

  2. Alicja Prośniewska – Sekretarz

Członkowie:

  1. Ilona Bałagulska

  2. Przemysław Jałowiecki

  3. Agnieszka Mańkowska-Janik

  4. Agnieszka Tuzińska


W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.
Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach, związanych z przeprowadzaniem rozmów interwencyjno – motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Kontakt:

Monika Olejniczak – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 46 855-21-88

Harmonogram dyżuru Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MAJ 2017 R.

data

godzina

8.05.2017 r. (pon.)

9.00 - 12.00

17.05.2017 r. (śr.)

9.00 - 12.00

22.05.2017 r. (pon.)

9.00 - 12.00

29.05.2017 r. (pon.)

9.00 - 13.00