oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
KANALIZACJA W GMINIE JAKTORÓW – ETAP II –
Szanowni mieszkańcy Gminy Jaktorów.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA
deklaracji do 17 marca 2017 r.

W dniu 15.11.2016 roku w OSP w Jaktorowie oraz w dniu 16.11.2016 r. w OSP w Międzyborowie odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami na temat rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Jaktorów. W ramach przygotowywanej przez Gminę Jaktorów inwestycji pn.: „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w aglomeracji Żyrardów w Gminie Jaktorów” planuje się w latach 2020-2022 budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej zasięgiem prawie cały obszar gminy.

Gmina w ramach realizacji zadania, pod warunkiem uzyskania dofinansowana ze środków unijnych, wybuduje na działkach zainteresowanych mieszkańców studnie kanalizacyjne z zaworem podciśnieniowym (element sieci) a mieszkaniec własnym nakładem sił i środków w ciągu 3 miesięcy od wybudowania przez Gminę studni będzie musiał wykonać przykanalik grawitacyjny (przyłącze kanalizacyjne) na odcinku od istniejącego budynku mieszkalnego do studni zaworowej. Na wykonywany przez mieszkańców przykanalik grawitacyjny, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, nie wymagane jest posiadanie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Jaktorowie (sekretariat lub pok. nr 4) w terminie do dnia 17 marca 2017 roku wypełnionej, załączonej poniżej DEKLARACJI. Deklarację musi wypełnić właściciel/współwłaściciel nieruchomości ubiegającej się do podłączenia. Po złożeniu deklaracji Gmina dokona ich weryfikacji pod kątem możliwości technicznych ujęcia konkretnej nieruchomości w projekcie i w przypadku pozytywnej weryfikacji będziemy kontaktowali się telefonicznie z zainteresowanymi mieszkańcami w celu podpisania umowy o uczestnictwo w projekcie (wzór umowy załączony poniżej). Umowę będą musieli podpisać wszyscy współwłaściciele działki.

Umowę o uczestnictwie w projekcie mogą podpisać tylko i wyłącznie właściciele działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym. W przypadku chęci ujęcia w projekcie działki niezabudowanej ale takiej, na której trwa obecnie budowa, właściciel zobligowany będzie podpisać stosowne oświadczenie (wzór w załączeniu) o wybudowaniu do końca 2019 roku na działce budynku mieszkalnego w stanie umożliwiającym wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Jaktorowie (pok. nr 4), telefonicznie pod nr 46 854-51-14, 46 854-51-29 lub mailowo: inwestycje4@jaktorow.pl.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w projekcie.
WÓJT GMINY JAKTORÓW
/-/ Maciej Śliwerski

Deklaracja przystąpienia

Oświadczenie

Wzór umowy