oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE !!!
Urząd Gminy w Jaktorowie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaktorów, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia b.r.

 

Wartość sprzedaży brutto (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego), należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

Wysokość opłaty nie uległa zmianie i przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym przekroczyła:

 

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku ubiegłym;

 

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku ubiegłym;

 

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku ubiegłym.

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości:

 

-   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

 

-   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 

-   2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Jaktorowie w godzinach pracy Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy Nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie,  z podaniem nr zezwolenia i adresu punktu sprzedaży.

« powrót