oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI
OPIS SZKOLEŃ

„Grywalizacja na żywo”

   „Grywalizacja na żywo” to wykorzystanie mechanizmów gier do osiągnięcia konkretnych celów edukacyjnych. Jest to metodologia, działająca zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą psychologiczną oraz z najnowszymi metodami efektywnego przekazu wiedzy. „Grywalizacja na żywo” to zaproszenie do świata fantazji mające na celu rozpoznanie, udoskonalanie i nabywanie kompetencji społecznych (współdziałanie w grze zespołowej, otwarta komunikacja, wzmocnienie identyfikacji ze szkołą jako poczucie przynależności do społeczności). Ich nabycie jest dzieciom ułatwione przez przygotowany scenariusz, dekoracje, rekwizyty, Mistrzowie Gry, a także nagrody. Dzięki zajęciom „grywalizacji na żywo” odkrywamy talenty, uczymy kreatywności oraz zwiększamy zaangażowanie i motywację do nauki. Zajęcia obejmują 10 dziesięcioosobowych grup po 30 godzin.

„Druk 3 D”

   Pokolenie przyszłości, czyli obecnie dzieci, to grupa, która często ma znacznie większą techniczną intuicję od dorosłych, dlatego to do nich skierowane są szkolenia „Druk 3D”. Mając możliwość przestrzennego projektowania i drukowania elementów w drukarkach 3D, dzieci uczą się odpowiedniego doboru wiadomości, w celu uzyskania zamierzonego efektu. Tę cenną umiejętność uczestnicy nabywają poprzez zabawę m.in. długopisem 3D. W sposób przystępny i atrakcyjny dzieci zgłębiają funkcjonowanie strony do projektowania elementów, technik ich przestrzennego wykonania oraz skanowania. Szkolenie „Druk 3D” to nie tylko nowoczesna alternatywa do gier komputerowych. Zajęcia owocują rozwojem zarówno wiedzy z zakresu fizyki i matematyki, sprzyjającym nauce szkolnej, jak również wyobraźni. Kreatywność sprzyja w problemowym myśleniu. Ponadto dziecko, jako twórca, ma bezpośredni wpływ na proces tworzenia, co zwiększa jego poczucie pewności siebie i wiarę we własne możliwości.

„Technika szybkiego czytania”

   „Technika szybkiego czytania” dostarcza uczniom narzędzia do lepszego funkcjonowania w szkole oraz po jej zakończeniu na rynku pracy. Połączona z technikami pamięciowymi (mnemotechniki: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń ŁMS, Zakładkowa Metoda Zapamiętywania ZMZ, Technika Słów Zastępczych TSZ), nie tylko ułatwia przyswajanie wiadomości, lecz także przyczynia się do wprowadzenia nowych rozwiązań myślowych przez uczestników. Zastosowane mnemotSzkolenie obejmuje technikę szybkiego czytania, czytania zintegrowanego, fotograficznego, selektywnego (superczytanie). Świadomość własnych możliwości, lepsza koncentracja, szybsze przetwarzanie informacji oraz sprawności intelektualne i pamięciowe pozytywnie wpływają zarówno na proces uczenia się, jak też na poczucie własnej wartości.

„Przystanek przedsiębiorczość”

   Zajęcia rozwijające przedsiębiorczość kształtują zachowania ukierunkowane na efektywną koordynację zasobów gospodarczych. „Przystanek przedsiębiorczości” to nauka podstaw przedsiębiorczości dla uczniów. Szkolenie obejmuje właściwe zachowania w obrębie: podejmowania ryzyka, podejmowania aktywności i wykorzystywania okazji. Zajęcia rozwijają postawą przedsiębiorczą wśród obecnych uczniów, a przyszłych pracowników na rynku pracy.

„Kreatywni”

   Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętność kreatywnego myślenia, czyli tworzenia dużych ilości oryginalnych pomysłów, wychodzących niejednokrotnie poza myślenie logiczne. Jest to efektywne wykorzystanie umysłu wyrażone w wielokierunkowym myśleniu. Główne procesy poznawcze związane w kreatywnością to wyobraźnia, pamięć, uwaga, intuicja. Dlatego uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę z zakresu fizjologii mózgu jako podstawy funkcji pamięciowych. Usprawniające koncentrację są ćwiczenia relaksacyjne, wykonywane podczas szkolenia. Zajęcia „Kreatywni” obejmują naukę notowania za pomocą Map Myśli i wykorzystywania jej w życiu codziennym, kształtują pozytywne nastawienie i umiejętność wyznaczania celów. Szkolenie zapewnia poznanie własnego stylu myślenia (Indywidualne Wzorce Myślenia). Wiedza jest przekazywana uczniom poprzez zastosowanie techniki burzy mózgów czy dramy. Efektem szkolenia jest zwiększenie inteligencji poznawczej i emocjonalnej, co wpływa na zrozumienie, zaufanie i empatię.

„Warsztaty Dziennikarskie”

   Warsztaty dziennikarskie umożliwiają nabycie umiejętności reporterskich. Uczestnicy szkolenia kształtują i rozwijają swoje kompetencje redaktorskie (poznają zasady tworzenia ciekawych reportaży) oraz fotograficzne (budowanie historii z obrazów). Kształtowane jest zdolność myślenia wizualnego, niezbędna do tworzenia reportaży.

„Robotyka”

   Szkolenie „Robotyka” wszechstronnie rozwija, gdyż łączy w sobie zagadnienia zarówno teoretyczna, jak praktyczne. Na zajęciach uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych (fizyka, matematyka, informatyka) oraz lingwistyczną (język angielski). Poznają działanie zasad robotyki i elektroniki w praktyce. Budowa i programowanie robotów z klocków nie tylko dostarcza innowacyjnych efektów zastosowania sprzętu TIK. Rozwija również analityczne myślenie, wzmacnia poczucie odpowiedzialności i współpracę w grupie. Zajęcia obejmują 16 grup po 30 godzin.

„Media Lab"

   Celem zajęć jest kształtowanie wśród uczestników kompetencji cyfrowych. Umiejętność bezpiecznego korzystania z mediów jest niezbędna do funkcjonowania w dobie cyfryzacji życia. Szkolenie „Media Lab” obejmuje naukę bezpiecznego wyszukiwania informacji oraz ich krytycznej oceny. Uczestnicy nabywają umiejętności kreatywnego korzystania z mediów, kształtowane i rozwijane są ich kompetencje komunikacyjne (tworzenie przekazów medialnych). Zajęcia wykorzystują technologie informacyjno – komunikacyjne. „MediaLab” rozwija umiejętność twórczego myślenia. Zajęcia obejmują 20 grup po 30 godzin.
« powrót