oficjalny serwis samorządowy 14 grudnia 2017. imieniny: Alfred, Izydor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
AKTY PRAWNE

Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 .r Nr XX/165/2016