oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania, przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaj działalności gospodarczej /symbol wg PKD 2007/.

Podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 możesz jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS. Wystarczy, że do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dołączysz następujące dokumenty:

ZUS ZUA - żeby zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany,
    np. adresu zamieszkania,
ZUS ZZA - żeby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania,
ZUS ZCNA - żeby zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować,
ZUS ZIUA - żeby zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
ZUS ZWUA - żeby wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Uwaga !

Przygotowanie wniosku w trybie bez logowania wymaga wizyty w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania - dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie.

Referat ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie - tel. (46) 854-51-18, e-mail: edg@jaktorow.pl

Wersja elektroniczna formularzy : CEIDG-1 oraz ZUS

Załóż firmę przez telefon

Formularze wniosków CEIDG i ZUS (do wydruku i ręcznego wypełnienia)

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1


Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy - BIZNES.GOV.PL

Świadczenie usług w zakresie agroturystyki

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wyszukaj kod PKD

Znajdź przedsiębiorcę w CEIDG

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Zaświadczenie CEIDG w obrocie zagranicznym

Rejestracja VAT

Rejestracja spółki cywilnej

Poradniki przedsiębiorcy

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Działalność gospodarcza w Europie

Szukam finansowania

Przydatne linki

Rejestr EORI - Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych

Podpis pod formularzem (profil zaufany, bezpieczny podpis elektroniczny)

Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS (formularze)