oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
KARTY DUŻEJ RODZINY
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Wójt Gminy Jaktorów i Koło Związku Dużych Rodzin 3+ informują, że od dnia 19 czerwca 2012 r. rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Jaktorów mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Uchwale Nr XL/245/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w  sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów. 

Zgodnie z podjętą uchwałą rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze spełniające warunki określone w uchwale mogą wystąpić do Wójta Gminy o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+ lub Karty Dużej Rodziny 4+.

Rodziny uprawnione do otrzymania Karty Dużej Rodziny muszą spełniać następujące warunki: 

  • wychowywać troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów,  
  • mieszkać na terenie gminy Jaktorów (dzieci i co najmniej jedno z rodziców musi posiadać stałe zameldowanie na terenie gminy Jaktorów), 

Karty Dużej Rodziny otrzymają zarówno dzieci jak i ich rodzice.

 

Posiadacz Karty będzie miał umożliwiony: 

 

1) dostęp do oferty kina w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu, 

 

2) dostęp do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia, 

 

3) dostęp do oferty kina i koncertów organizowanych przez Centrum Kultury w Żyrardowie poprzez zastosowanie zniżki 50% od obowiązujących cen biletów wstępu, 

 

4) korzystanie z pływalni "WODNIK 2000" w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu, 

 

5) korzystanie z pływalni, sauny i lodowiska prowadzonego przez „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o. poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu, 

 

6) 30% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci,  

50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Informacja oraz zgłoszenie – dot. obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

 

Wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny składa rodzic lub opiekun prawny w Urzędzie Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 w pokoju nr 6.

TREŚĆ UCHWAŁY

Załącznik Nr 1 - WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY 4+

Załącznik nr 2 - WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY 3+

Załącznik nr 3 – WNIOSEK o wydanie Karty Dużej Rodziny

 

Podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Gminy Jaktorów za wdrożenie programu Karta Dużej Rodziny 3+ i 4+.