oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2018 R.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2017 R.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty.

Harmonogram zajęć.

Plan startów w zawodach i rozgrywkach.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2016 R.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 r. Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 r. WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku.

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2015 R.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2015 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2014 R.

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku.

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2013 R.

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2012 R.
Program współpracy na 2012r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku.

Wzór oferty.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku.

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2011 R.

Program współpracy na 2011r.

Wyniki konkursu 2011r.