oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Odbiór sprzętu RTV I AGD

Urząd Gminy w Jaktorowie organizuje w każdy drugi wtorek miesiąca bezpłatną zbiórkę zbytecznego sprzętu RTV i AGD tj.: lodówki, pralki, zamrażarki, telewizory, radia, monitory, drukarki, żelazka, odkurzacze, czajniki elektryczne itp. Każdy mieszkaniec naszej gminy może zgłosić niepotrzebny sprzęt RTV i AGD podając swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon) oraz listę sprzętu.

Zgłoszenia są przyjmowane do godz. 12:00 dnia poprzedzającego odbiór sprzętu RTV I AGD

Zgłoszenia mogą być dokonywane:

• osobiście: Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, pokój nr 7 lub 8

• telefonicznie (46) 855 21 88, 856 40 26, 856 40 69 wew. 115

e-mail: rolnictwo@jaktorow.pl 

TERMINY ODBIORU W 2017 ROKU:

10 stycznia 2017 r.

14 lutego 2017 r.

14 marca 2017 r.

11 kwietnia 2017 r.

9 maja 2017 r.

13 czerwca 2017 r.

11 lipca 2017 r.

8 sierpnia 2017 r.

12 września 2017 r.

10 października 2017 r.

14 listopada 2017 r.

12 grudnia 2017 r.

Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1155 z późn. zm.) oraz z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (UCiPwG) z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1399 z późn.zm.) :

  • art.35 ustawy ZSEE - zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt,

  • art.36 ustawy ZSEE - nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,

  • art.74 ustawy ZSEE - za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, pojemnika na odpady,czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny do 5000 zł.

  • art.42 ust. 1 ustawy ZSEE - od 1 lipca 2006 r. ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, świetlówka za świetlówkę itp.

  • art.37 pkt 2 w związku z art. 35 ustawy ZSEE - ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania lub odpowiedniej firmie,

  • art.3 ust. 2 pkt 6a ustawy UCiPwG od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. na tablicy informacyjnej tutejszego urzędu.

W trosce o środowisko, które nas otacza pamiętajmy, iż każdy nieużyteczny telewizor, suszarka czy żelazko należy oddać odpowiedniej firmie!  W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych, które ulegają rozpadowi i zaczynają wydzielać substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Sprawdź, jakie substancje szkodliwe mogą być zawarte w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym