oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Planowane efektyRealizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia korzyści społeczno – gospodarczych.

Najważniejszymi korzyściami społecznymi będą:

 • poprawa jakości powietrza w gminie Jaktorów oraz w województwie mazowieckim dzięki obniżeniu emisji dwutlenku węgla, pyłów i gazów powstających podczas produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych o 1578,67 ton rocznie, a co za tym idzie poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Jaktorów i regionu,

 • zachowanie bioróżnorodności i ochrona środowiska dzięki ograniczeniu wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii: węgla, gazu ziemnego a także drewna,

 • możliwość korzystania z energii elektrycznej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w zastępstwie pozyskiwania energii cieplnej ze spalania w przydomowych piecach węgla lub drewna do tego celu,

 • poprawa wizerunku Jaktorowa jako miejsca przyjaznego środowisku, w oczach mieszkańców, turystów, inwestorów i przedsiębiorców oraz przyszłych osadników,

 • zmiana postaw społecznych na obszarach wiejskich, dzięki zdobyciu przez mieszkańców gminy Jaktorów wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz zwiększeniu świadomości potrzeby ochrony środowiska,

 • efekt społeczny dający odbiorcom końcowym satysfakcję i pozytywną zachętę do podejmowania samodzielnych inicjatyw gospodarczych i wychodzenia z uzależnienia czy wykluczenia ekonomicznego.

Najważniejszymi korzyściami gospodarczymi będą:

 • zmniejszenie opłat za zakup energii elektrycznej, ponoszonych przez mieszkańców gminy Jaktorów oraz instytucje ponoszące koszty energii w budynkach użyteczności publicznej,

 • zmniejszenie wydatków na zakup opału, ponoszonych przez mieszkańców gminy Jaktorów oraz instytucje ponoszące koszty energii w budynkach użyteczności publicznej,

 • obniżenie strat związanych z przesyłaniem energii – niewykorzystaną energię elektryczną mieszkańcy Jaktorowa będą mogli oddać do istniejącej sieci energetycznej, co wpłynie tez na obniżenie opłat za energię elektryczną,

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu – odnawialne źródła energii przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa w skali lokalnej i do poprawy zaopatrzenia w energię;

 • ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną wskutek spalania węgla kamiennego i brunatnego

 • rozproszone źródła energii elektrycznej pozytywnie wpłyną na tak zwaną sztywność sieci energetycznych, w szczególności jest to korzystne w napowietrznych sieciach wiejskich. OZE ograniczą straty przesyłowe oraz spadki i wahania napięcia, co bardzo często zdarza się w niedoinwestowanych starych sieciach zasilających niskiego napięcia na terenach wiejskich.