oficjalny serwis samorządowy 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Odnawialne źródła energii
Ważny komunikat dla mieszkańców w sprawie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Jaktorów”.

INFORMACJA

W dniu 12.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Jaktorów podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Jaktorów”. O fakcie, czy mieszkaniec zakwalifikował się do w/w projektu można dowiedzieć się w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 4 lub pod nr tel. (46) 854 - 51 - 29....więcej

2017-09-15 08:51:26

Wynik konkursu MJWPU na "Odnawialne źródła energii" - aktualizacja 2017-05-31

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż złożony przez gminę Jaktorów wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, ze względu na alokację funduszy został zatwierdzony do dofinansowania   ...więcej

2017-05-31 15:12:38

 

Wynik konkursu MJWPU na "Odnawialne źródła energii"

Złożony przez Gminę wniosek pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów." o dofinansowanie przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, ale nie zastał skierowany do dofinansowania. Projekt otrzymał 75,00 punktów na 83,00 punkt  ...więcej

2017-04-26 15:07:39

Regulamin naboru deklaracji w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Jaktorów w ramach działania 4.1. wsparcie wykorzystania OZE RPO WM na lata 2014 – 2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PROJEKTU - ostatnia aktualizacja 2016-08-09

WIZJE LOKALNE W RAMACH PROJEKTU: "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW"

Urząd Gminy informuje, że wizje lokalne (wstępne rozeznanie specyfiki budynku, dobór instalacji, dokumentacja fotograficzna, itd.) rozpoczną się dnia 11 lipca 2016 r. i będą trwały do dnia 5 września 2016 r. Termin wizji lokalnej będzie uzgadniany z  ...więcej

2016-07-11 16:30:43

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU OZE

Gmina Jaktorów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabó  ...więcej

 

2016-07-07 15:38:48

KOMUNIKAT

Ze względu na duże zainteresowanie projektem „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów” współfinansowanym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Gminy w Jaktorowie zawiadamia, że wnioski osób zameldowanych w naszej gminie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności ... więcej

2016-06-17 14:15:14

2016-05-25 14:27:19

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych Odnawialnymi Źródłami Energii w Gminie Jaktorów na spotkania informacyjne. Spotkania odbędą się: 7 czerwca (wtorek) o godz. 18:00 w  ...więcej

2016-05-16 17:15:09

Odnawialne Źródła Energii - zasady składania wniosków przez mieszkańców Gminy Jaktorów
Wójt Gminy informuje, że do 6 czerwca 2016 r. będą przyjmowane deklaracje od właścicieli budynków mieszkalnych na terenie gminy, zainteresowanych udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), przygotowywanym do współfinansowani  ...więcej