oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
9 czerwca 2017 r.
OGŁOSZENIE

Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Szanowni Członkowie oraz sympatycy Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola,
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu
13 czerwca 2017 o godz. 18.30
w Szkole Podstawowej w Międzyborowie


Porządek obrad:

1. Otwarcie 7-go Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej

2. Wybór Przewodniczącego spotkania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Prezentacja bieżącej sytuacji wykonanych robót

5. Plan działań na rok 2017

6. Przyjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmieniającą uchwałę budżetu na rok 2017

7. Sprawy organizacyjne

8. Zapytania i interpelacje

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad (ok. godz. 19.00)

Z poważaniem,
Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Spółka Wodna Bieganów i Mariampol
SW_Bieganow@wp.pl
01-12-2016
OGŁOSZENIE

Spotkanie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Szanowni Członkowie oraz sympatycy Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola,
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu

14 grudnia 2016 o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej w Międzyborowie


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej

2. Wybór Przewodniczącego spotkania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Prezentacja bieżącej sytuacji wykonanych robót

5. Plan działań na rok 2017

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zatwierdzenia budżetu na rok 2017
    b) zatwierdzenia zakresu robót na rok 2017
    c) zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2017

7. Sprawy organizacyjne

8. Zapytania i interpelacje

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad (ok. godz. 19.00)

Z poważaniem,
Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol
2016-09-08
 
Podjęto Uchwałę nr 4/2016 - w roku 2016 ustala się wysokość składki członkowskiej w kwocie  50 zł od każdego właściciela gruntów.

Płatność składki za rok 2016 do dnia 31 lipca 2016 r.

2015-07-02

Szanowni Członkowie Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2015 2 dnia 04-03-2015 prosimy o uiszczenie rocznej opłaty członkowskiej na kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy naszej Spółki Wodnej podany poniżej:

Bank Zachodni WBK

nr rachunku: 68 1090 2590 0000 0001 3079 5319

Nazwa odbiorcy: SPÓŁKA WODNA BIEGANÓW I MARIAMPOL

adres: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów

W temacie przelewu: Imię i Nazwisko


Składka za rok 2015 wymagana do 31 Lipca b.r.

Z góry dziękujemy za terminowe opłacenie składki.

Z poważaniem,                      

Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

2015-07-01

OBWIESZCZENIE

 

Spotkanie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Walne zgromadzenie Członków Spółki Wodnej

Szanowni Członkowie Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Międzyborowie. Zapraszamy również sympatyków / osoby zainteresowane przystąpieniem do naszej Spółki Wodnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie 3-go Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej

 2. Wybór Przewodniczącego spotkania

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Prezentacja bieżącej sytuacji związanej z uprawomocnieniem naszej Spółki Wodnej oraz działań podejmowanych przez Zarząd

 5. Plan działań na najbliższe miesiące sezonu lato – jesień 2015

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia budżetu 2015

  2. zatwierdzenia zakresu robót na rok 2015

  3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej

 7. Przyjęcie nowych wniosków o przystąpienie do Spółki Wodnej

 8. Sprawy organizacyjne

 9. Zapytania i interpelacje

 10. Wolne wnioski

 11. Zakończenie obrad (ok. godz. 20.00)Z poważaniem,                      

Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

2015-04-14

Szanowni Członkowie Spółki wodnej Bieganowa i Mariampola, Sąsiedzi,

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców naszej okolicy niniejszym przedstawiam krótki opis bieżącego statusu działań i szeregu inicjatyw prowadzonych przez Zarząd Spółki Wodnej Bieganów Mariampol.

Statut naszej Spółki Wodnej (SW) jest w procesie walidacji. Dokument został zweryfikowany w urzędzie gminy i po ostatecznym zatwierdzeniu przez Starostwo będzie opublikowany na stronie Gminy Jaktorów w zakładce SW. Dopiero po uprawomocnieniu się statutu będziemy mogłi założyć konto bankowe do gromadzenia środków na prowadzone inwestycje w zakresie naszej działalności. Te procesy niestety trwają i orientacyjnie, powinno to być nie później niż do końca maja b.r. Przeprowadziliśmy również wstępne rozmowy z Wójtem Gminy Jaktorów związane z dofinansowaniem naszej działalności. Temat jest dość złożony, ale przychylność Wójta napawa optymizmem. Warunkiem koniecznym / wyjściowym będzie zgromadzenie składek od wszystkich członków SW.

Proces związany fizycznie z inwestycją reaktywacji infrastruktury melioracyjnej naszej okolicy jest prowadzony równolegle. Nie czekamy na stronę administracyjno-formalną.

Jesteśmy po wizji lokalnej głównych cieków melioracyjnych (przeprowadzono z udziałem zarządzu, przedstawicieli gminy Jaktorów i geodetą w dniu 10-04-2015). Większość odcinków cieków jest bardzo zaniedbanych. W wielu miejscach trudno zlokalizować rów. Tereny są bardzo trudne, miejscami całkowicie zalane pomimo stosunkowo niskiego poziomu wód gruntowych w tym sezonie. Analizujemy również status prawny działek/odcinków związanych z zakresem robót koniecznych do wykonania w pierwszym etapie inwestycji. Tutaj pozostaje dość dużo do wyjaśnienia, ale jesteśmy na dobrej drodze. Na reaktywację części rowów, która wiąże się z usunięciem drzew zalegających w nurcie cieków musimy dostać pozytywną opinię ze Starostwa. Temat jest w toku.

Ze wsparciem ze strony gminy przygotowujemy kompleksową koncepcję reaktywacji infrastruktury melioracyjnej całego terenu, w co jest zaangażowany właściwy geodeta. Efektem będzie mapka geodezyjna określająca poziomy przepustów i spadki w głównych ciekach wodnych od źródła do ujścia dla całej infrastruktury melioracyjnej naszego obszaru. Będzie to podstawa do rozpoczęcia prac w terenie.

Równolegle przystępujemy do etapu wyboru/pozyskania wykonawcy z właściwym sprzętem i umiejętnościami (koparka gąsienicowa, w zakresie wyrywanie skarp).

O kolejnych istotnych etapach i postępach w działaniach podjętych przez SW Bieganowa i Mariampola będziemy informowali na bieżąco w niniejszym dziale.

Pozostaję z poważaniem,                 
Piotr Zbrzyzny                        
Przewodniczący SW Bieganowa i Mariampola