oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Bieżąca korespondencja
 

Pismo Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych PSE o sygn. 3651/PK/2017/JK z dnia 2017-04-20

 

Pismo do Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych PSE - z dnia 2017-02-23

Pismo z Ministerstwa Rozwoju – Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej z dnia 2017-02-20, wpłyneło do urzedu 2017-02-23

 

DECYZJA NR 921/PK/2017/JK Spółki PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2017 roku

 

Pismo PSE w sprawie budowy linii 400kV Kozienice – Ołtarzew

Odpowiedź Wójta Gminy Jaktorów na Pismo PSE w sprawie budowy linii 400kV Kozienice – Ołtarzew

 

Pismo Komitetu Społecznego Strażnicy Krajobrazu Jaktorowa - Dziękujemy

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE POŚWIĘCONE PREZENTACJI FORMALNO-PRAWNYCH ASPEKTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ DALSZEJ WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: BUDOWA LINII 400 KV KOZIENICE-OŁTARZEW

 

Pismo do Pana Prezesa Henryka Majchrzaka


Pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie budowy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew z załącznikami.

WPP.670.1.2016 - Pismo do Piotra Naimskiego Sekretarza Stanu w KPRM.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - sygn. akt IV SA/Wa 2440/15 - dot. sprawy ze skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. nr 180/14

Pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 7 marca 2016 r.

Pismo Agencji Promocji Inwestycji Spółka z o.o. z dnia 7 marca 2016 r.

OA.0330.6.2015 - pismo z dnia 31 grudnia 2015r. do Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

Pismo Prezesa Zarządu PSE S.A. z dnia 12 lutego 2016 r.

Zaproszenie na spotkanie Forum Dialogu dla linii 400 kV Kozienice — Ołtarzew 18 lutego 2016 r.

IV SA/Wa 2440/15 - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE.

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2015r. do Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Pismo Prezesa Zarządu PSE S.A. z dnia 10 grudnia 2015 r. – propozycje kryteriów oceny w ramach analizy wielokryterialnej, które posłużą do wyboru wariantu przebiegu linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

Pismo Prezesa Zarządu PSE S.A. z dnia 12.10.2015r.

Pismo Prezesa Zarządu PSE S.A. do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – 18.08.2015r.

Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 70/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Pr

Pisma z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dot. sprawy ze skargi Gminy Jaktorów na Uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.

GP.671.7.4.2015 - Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

GP.671.7.2.2015 - pismo do PSE S.A. i API Sp. z o.o.

GP.671.7.1.2015 - pismo do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

GP.670.33.2015 - odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Departament Środowiska