oficjalny serwis samorządowy 14 grudnia 2017. imieniny: Alfred, Izydor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Informacja o wyłożeniu projektu "uproszczonego planu urządzenia lasu"

Jaktorów, dnia 6.10.2017 r.

ROŚ.6131.290.2017

Na podstawie pisma Starosty Grodziskiego nr WOŚ.6164.1018.2017 z dnia 18.09.2017r. oraz w oparciu o art 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017, poz.788), uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33 (pok. nr 7), wykłada się do publicznego wglądu, na okres 60 dni, t.j. od dnia 23.10.2017 do dnia 21.12.2017 r. projekty uproszczonych planów urządzenia lasu.

Zgodnie z art.21 ust.5, w terminie 30 dni, od daty wyłożenia t.j. od dnia 23.10.2017r. do dnia 21.11.2017r., zainteresowani właściciele lasów, mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Grodziskiego, ul. Kościuszki 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

W dniu 06.11.2017r. w Urzędzie Gminy, będzie pełniony dyżur przez leśnika Starostwa w obecności wykonawcy projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.

Informuję ponadto, że uproszczony plan urządzenia lasu, będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.

 

Otrzymują wg listy:

wszyscy właściciele lasów

z terenu gminy Jaktorów.

Do wiadomości:

Starosta Grodziski


Link do informacji do bip

« powrót