oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności


INFORMACJA


W dniu 12.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Jaktorów podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Jaktorów”.

O fakcie, czy mieszkaniec zakwalifikował się do w/w projektu można dowiedzieć się w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 4 lub pod nr tel. (46) 854 - 51 - 29.

Wszyscy właściciele nieruchomości biorących udział w projekcie zakwalifikowani na listę główną zobowiązani są do:

  1. Zgłoszenia się do Urzędu Gminy Jaktorów, pok. 4. (I piętro) w terminie od 15.09.2017 r. do 28.09.2017 r. wraz z dowodem osobistym w celu podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym. Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie;
  2. Wniesienia wkładu własnego w kosztach realizacji projektu określonego w w/w umowie. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie w umowie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy;
  3. Dla nieruchomości, w których zmieniła się własność, nr księgi wieczystej lub nr działki zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zmiany.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostały wpisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie.

Ze względów organizacyjnych, które mają zmniejszyć kolejki do podpisania umowy proszę o zapoznanie się z harmonogramem podpisywania umów i w miarę możliwości zgłoszenie się w podanym terminie:


Termin podpisywania umów zgodnie z położeniem nieruchomości, w których będzie realizowany projekt.

Obręb

Data podpisywania umów

Budy – Grzybek

15.09 – 20.09

Budy Michałowskie

15.09 – 20.09

Bieganów

15.09 – 20.09

Jaktorów – Kolonia

15.09 – 20.09

Budy Zosine

20.09 – 22.09

Chylice

20.09 – 22.09

Henryszew

20.09 – 22.09

Chylice – Kolonia

25.09 – 27.09

Chyliczki

25.09 – 27.09

Grądy

25.09 – 27.09

Sade Budy

25.09 – 27.09

Jaktorów

27.09 – 29.09

Stare Budy

27.09 – 29.09

Międzyborów

27.09 – 29.09

Mariampol

27.09 – 29.09


« powrót