oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Budowa parkingów przy stacji PKP Międzyborów


Budowa parkingów przy stacji PKP Międzyborów


Wkrótce rozpocznie się budowa parkingów w systemie "Parkuj i Jedź", zlokalizowanych przy stacji PKP w Międzyborowie, przy ul. Sportowców, Niepodległości (strona północna torów), ul. Niepodległości (strona południowa torów). Łączna liczba miejsc parkingowych to 230 szt. (w tym 8 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) oraz 80 miejsc parkingowych dla rowerów.

Przewiduje się, że budowa parkingów ruszy pod koniec maja br., natomiast zakończenie robót budowlanych wg. harmonogramu przewidziane jest na koniec września br.


Parkingi utwardzone zostaną kostką betonową, będą oświetlone oraz monitorowane. Miejsca postojowe dla rowerów będą zadaszone specjalnymi wiatami zabezpieczającymi rowery przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Planowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników parkingów dzięki budowie infrastruktury towarzyszącej: ciągów pieszych, zjazdów do przyległych posesji, dróg manewrowych i odwodnienia.

Parkingi wybuduje wyłoniona w drodze przetargu firma FAL-BRUK Sp. z o. o. Spółka komandytowa z Warszawy.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów, takich jak: działanie na rzecz ekologicznego transportu, tj. transportu kolejowego, który wpływa na zmniejszenie emisji powierzchniowej poprzez zmniejszenie udziału samochodów osobowych w ruchu drogowym. Parkingi zapewnią mieszkańcom nie tylko naszej gminy, wygodne warunki korzystania z miejsc postojowych dla osób przesiadających się do komunikacji zbiorczej. Według badania „Dojazdy do pracy w Polsce”, przeprowadzonego przez GUS na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r. bardzo dużo mieszkańców gminy Jaktorów dojeżdża do pracy do miejscowości w kierunku Skierniewic i Warszawy. Przepływ pracowników wewnątrz Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego będącego największym w kraju rynkiem pracy, możliwość sprawnego dojazdu do miejsc pracy, do szkół – co ma znaczący wpływ na szanse rozwoju ekonomicznego gminy Jaktorów i okolicznych gmin.

Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z funduszy europejskich w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2. "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniesie ponad 1,6 miliona złotych, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita kwota inwestycji to ponad 2 mln zł. Projekt jest jednym z 13 projektów wybranych do realizacji w efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas trwania przeprowadzanych prac budowlanych nie będzie możliwości parkowania w okolicy stacji PKP, dlatego prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz cierpliwość.

Bliźniacza inwestycja w Jaktorowie na skutek protestów mieszkańców powstanie w terminie późniejszym.


« powrót