oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo potwierdzające, że sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu i porozumienia z lokalnymi społecznościami w sposób, który w najdalej idącym zakresie pozwoli uwzględnić postulaty jednostek samorządu terytorialnego i interesy reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych.
Ponadto Prezes w imieniu PSE zadeklarował, że Spółka będzie brała czynny udział w procedurze zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego na każdym jej etapie, zgodnie z przewidzianymi prawnie procedurami. PSE nie widzi przeszkód, aby lokalizacja inwestycji napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew została wytyczona przez planistów województwa w sposób odmienny wobec obowiązującego Planu.
PSE zadeklarowało także przeprowadzenie konsultacji z Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego po zakończeniu prac analitycznych nad wariantami połączenia Stacji Elektroenergetycznej Kozienice ze Stacją Elektroenergetyczną Ołtarzew.
« powrót