oficjalny serwis samorządowy 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Odnawialne Źródła Energii - zasady składania wniosków przez mieszkańców Gminy Jaktorów

Wójt Gminy informuje, że do 6 czerwca 2016 r. będą przyjmowane deklaracje od właścicieli budynków mieszkalnych na terenie gminy, zainteresowanych udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), przygotowywanym do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Podstawowe informacje o przedsięwzięciu:

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu: Oś priorytetowa IV, Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Wysokość dofinansowania wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozyskania dofinansowania projekt powinien zostać zrealizowany przez Gminę do końca 2018 r..

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji.

Poniżej podano koszty szacunkowe planowanych inwestycji. Bardziej szczegółowe informacje możliwe będą po inwentaryzacji, dokonanej w Państwa domach. Rzeczywiste koszty, w przypadku realizacji projektu, znane będą po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym (przewidywany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego I połowa 2017 r.).

Orientacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych – 10 lat, z 80 % dofinansowaniem do
2,5 roku

Koszt wykonania wizji lokalnej i inwentaryzacji ponosi Urząd Gminy.

Opinia eksperta technicznego, wyrażona w raporcie po wizji lokalnej, będzie decydująca w zakresie doboru poszczególnych instalacji i zweryfikuje ostateczną listę uczestników projektu, z którymi Gmina podpisze umowy.

Zasady konkursu, do którego zamierza wnioskować gmina w projekcie o dotację, zostały ogłoszone http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Dodatkowe informacje, dotyczące składania deklaracji i ankiet można uzyskać:

- telefonicznie: (+48 46) 855-21-88, 856-40-26 wew. 129;

- drogą elektroniczną: (p. Patrycja Karpińska – mail: patrycja.karpinska@jaktorow.pl );

- osobiście w Urzędzie Gminy Jaktorów pokój nr 4.

Dokumenty do pobrania:

Planowany zakres projeku

Ankieta doboru instalacji oze - do wydruku w kolorze

Ankieta doboru instalacji oze - do wydruku w czerni i bieli

Deklaracja udziału w projekcie - do wydruku w kolorze

Deklaracja udziału w projekcie - do wydruku w czerni i bieli

« powrót